Ma 5.1

Matematik 5

Sammanfattande filmer av Stina Björnström till hela kursen finns här

Inledning Diskret matematik ( video 50 min)
Lådpricipen, Multiplikationsprincipen, Additionsprincipen, Permutationer, Binomialsatsen mm

Innehåll
Kap 1. Diskret matematik
Kurslitteratur första Kap Matematik 5000 Kurs 5 Kombinatorik, Mängdlära och Grafteori.
Kap 1 Matematik 5 Liber

Vad är diskret matematik ?

Läs Mängdlära och kombinatorik lös uppgifterna på sid 8-59

När det gäller gamla böcker kan följande litteratur användas.
Liber Bok Diskret matematik Wallin, Axelsson mfl ISBN 91-47-01697-3
• Modul 1 Mängdlära s. 6-23
• Modul 2 De hela talen s. 24-60
• Modul 3 Sannolikhetslära och kombinatorik 92-114
• Modul 4 Talföljder 132-166
2. Differentialekvationer
Natur och kultur Bok Matematik 3000
Eller
Liber Matematik från A till E , Holmström Smedhamre sid 86 -127 ISBN 91-47-01727-9

Kap1 Mängdlära och kombinatorik

1.1 Sannolikhetslära

Sammanfattning Sannolikhetslära.
http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/lma135/0809/sannolikheter.pdf

1.Mängdlära och kombinatorik
1.1 Sannolikhetslära sid Sid 21 – 27 Liber M5

Mängder Venndiagram sid 12-13 Liber M5

Sid 14-19 Snitt Union Komplementmängd och Differens

1.2 Kombinatorik

Permutationer

Multiplikationsprincipen sid 28-29 Liber M5

Permutationer

Kombinationer
sid 30- 34 Matematik M5 Liber

Binomialsatsen sid 39-42 Liber M5

Exempel

1.3 Grafteori sid 46-49 Liber M5
2.Talteori

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *