Ma 1:2b

Matematik 1

4. Sannolikhet och statistik

Vill du byta dörr?

Bakom en av dörrarna finns en bil. Bakom de andra två finns ingenting. Väljer du dörren med bilen vinner du den. När du har valt en dörr öppnas en tom dörr. Då får du byta dörr om du vill. Gör du det? Ska man byta dörr eller stå kvar vid sitt första val för att ha så stor chans som möjligt att vinna?

Vill du byta dörr_1_100

Experimentell sannolikhet

Slumpförsök med två föremål

Slumpförsök beroende händelse

Sannolikhet för oberoende händelse i flera steg
Läs s.237-238 och gör uppgifterna i MATEMATIK 5000 boken
, 5216, 5217, 5220, 5223, 5227

Hur många gånger kan man dubbelvika ett papper ?

Oberoende och beroende händelser i flera steg
Lägg märke till att det är två filmer.
Sannolikhet för händelser i flera steg
Läs s.237-238 och gör uppgifterna 5216, 5217, 5220, 5223, 5227
Beroende händelser
Läs s.242 och gör uppgifterna 5229, 5231, 5233
Torsdag 12/1
Slumpförsök med två föremål
Läs s.234 och titta på filmen. Gör sedan uppg.5202-5203 innan torsdagens lektion.
Teoretisk analys
Vilken differens har störst sannolikhet att inträffa?
Experimentell undersökning
Kommer ni ihåg varför det inte blev som vi hoppades?
Slumpförsök och experimentella sannolikheter
Läs s.228-229 och titta på videon om slumpförsök.
Experimentella sannolikheter

Läs s.232 och titta på videon.

Repetition inför NP
HÄR
 hittar du en sida med info inför det nationella provet den 14 december. OBS! Under länken ”Formelsamling till höger hittar du den formelsamling som du får på det Nationella provet.
Torsdag 1/12
Potensfunktioner
Gör uppg .6280-6283, 6285, 6287-6289 på s.307 och uppg. 6292-6294, 6296-6298 pås.309. Sedan är det dags att repetera inför det Nationella provet den 14 december. Det kan du göra genom att jobba med uppgifterna 1101-4501, 6101-6291 på s.320-327.
Föremål som faller fritt
En matematisk modell av fritt fall
Onsdag 30/11
Exponentialfunktioner
Hur många gånger kan man dubbelvika ett papper? Lektionsanteckningarna finns under videon.
Exponentialfunktioner
Gör minst uppgifterna 6268-6274.
Måndag 28/11
Grafisk lösning av linjär olikhet
Läs sidorna 300-301 och gör uppg.6257-6265 till på onsdag. Gör även aktiviteten på s.302. Om du vill förbereda dig på vad vi ska göra på onsdag kan du läsa s.303-304.
Fredag 25/11
Räta linjen & Grafisk lösning
Idag jobbar vi med sidorna 296-297 uppg.6239-6246 (gör klart dem till på måndag), På måndag fortsätter vi med sidorna 300-301 uppg.6257-6265. (Vi hoppar över s.298-299)
Torsdag 24/11
Räta linjer
Gör först klart uppgifterna på s.290-291. Gör sedan Aktiviteten på s.292. Därefter kan du jobba med linjära modeller på s.293-295. Gör minst uppgifterna 6230, 6232, 6233, 6235, 6236.
Onsdag 23/11
Direkt proportionalitet och Funktionsbegreppet
Läs s.288-291 och gör uppgifterna 6205-6227.
Måndag 21/11
Grafer och Quiz om vektorer
Gör följande uppgifter när du är färdig med Quizet:
  • 6105, 6107, 6108, 6111
  • 6115, 6116, 6119
  • 6123, 6125, 6126, 6127, 6128
Ouiz med lösningar
Fredag 18/11
Optimering
Ta med provet till lektionen på måndag.
Onsdag 16/11
Vektorer i koordinatsystem
Idag jobbar vi med komposanter, koordinater och vektorlängd på s.202-207. Gör följande uppgifter till på fredag: 4409-4418, s.206-207 uppg:1-9.
Vektorer i verkligheten
Måndag 14/11
Storhet, skalär och vektor
Idag ska vi jobba med sidorna 199-201 och uppgifterna 4404-4407. OBS! Det är fel i facit på uppgift 4406 b).
Repetition inför provet (s.120-198) torsdagen den 10/11 i AULAN
Börja med problemlösning på s.208-209 och gör sedan repetitionsuppgifterna 4101-4341 och 4501 på s.323-325.
OBS! Under länken ”Formelsamling” till höger hittar du den formelsamling som ni kommer att få använda på provet.
Måndag 7/11 och Onsdag 9/11
Repetition inför provet.
Fredag 28/10
Några speciella trianglar
Jobba fram till s.198
Torsdag 27/10
Sinus och cosinus
Forstätt på sidorna 195-196
Onsdag 26/10
Trigonometri – Triangelmätning
Idag söker vi samband mellan vinklar och sidaor i rätvinkliga trianlgar. Dagens begrepp är Tangens. Till måndagen efter lovet ska uppgifterna 4305-4362 vara klara. Imorgon fortsätter vi med teorin på s.194.

Uppgift 4329

Måndag 24/10
Likformiga trianglar och bevis av Pythagoras sats
HÄR är länken till sidan som vi tittade på i slutet av lektionen. Gör följande uppgifter till onsdag: 4241, 4243, 4244, 4245, 4253-4255, 4258-4260, 4263, 4266, 4267.
Fredag 21/10
Geometriska bevis
Gör följande uppgifter till på måndag: 4231, 4232, 4234-4238.
Alternativt bevis
Torsdag 20/10
Problemlösning
Inget nytt idag. Vi jobbar på med följande uppgifter:4218-4221, 4223, 4224, 4227.
Onsdag 19/10
Vinklar, vinkelsummor och bevis
Gör följande uppgifter på s.174-175: 4202, 4203, 4205, 4207, 4210, 4213.
Måndag 17/10
Geometri
Under länken ”Lösta uppgifter” till höger kan du se vilka uppgifter du ska göra till på onsdag. Vi kommer även att ägna en stund i början av den lektionen åt dessa uppgifter. Alla dessa uppgifter är ganska svåra så lägg gärna upp en bild i galleriet om du löser någon av b- eller c-uppgifterna.
Enhetsomvandling med hjälp av prefix och potenslagarna
Fredag 14/10
Undersöka och bevisa
Läs s.138-139 mycket noga och välj och gör sedan minst en av uppgifterna på s.140. Jämför din lösning med lösningarna på s.138-139. Vilken kvalitet når din lösning?
Torsdag 13/10
Lösa ut ur formler
Det här är ett mycket viktigt avsnitt. Om man behärskar detta blir fysiken så mycket enklare. Gör alla uppgifter på s.134 (inte dom du tycker är för lätta).
Onsdag 12/10
Formler och mönster
Gör följande uppgifter till nästa lektion: 3404, 3405, 3407-09, 3412, 3415, 3418, 3420-3428.
Måndag 10/10
Potensekvationer
Gör uppgifterna 3303-3334 till onsdag.
OBS!
Under ”Lösta uppgifter” till höger kan du titta på och själv ladda upp lösningar till bokens uppgifter.
PROV onsdag 5/10 i AULAN!
  • Tid: kl.12.05-14.15
  • Plats: Aulan
Om provet den 5/10
De sidor i boken som ingår är s.9-119. Ett sätt att repetera är att göra uppgifterna 1101-3269 på s.320-322. Detta är bokens lösta exempel så om du kör fast på dem kan du titta inne i boken hur man löser dem.
Om övningsprovet
Övningsprovet som delas ut måndagen den 26/9 täcker inte hela provet utan är tänkt som ett sätt att visa hur uppgifterna är konstruerade. Så titta noga i boken vilka moment som ingår.
Måndag 3/10
Binära Tal
Onsdag 28/9
Olikheter
Det här var det sista nya innan provet. Läs s.117-119 och gör uppg.3270-3284. På måndag repeterar vi.
Måndag 26/9
Ekvationer
Till onsdagens lektion ska sidorna 107-116 vara klara.
Fredag 23/9
Algebra och fredagsquiz
Till måndagens lektion ska sidorna 98-105 vara klara. Övningsprov kommer på måndag.
Torsdag 22/9
Algebra
Uppgift 2130 går naturligtvis att lösa utan algebra. Men det är ett kraftfullt verktyg.
Måndag 16/9
Lån och index
Gör klart häftet om lån och index till torsdagens lektion. PROV info hittar du till höger. –>
Banklån
Lånet är på 30000kr. Räntan (årsränta) är 7%. Avbetalningstiden är 3 år. Uppläggningsavgiften är 450 kr. Aviseringsavgiften är 45 kr.
Snabblån
Lånet är 3000 kr. Avbetalningstiden är 1 månad. Avgiften är 545 kr.
 
Torsdag 15/9
Procentuella förändringar och förändringsfaktor
Ingen lektion på fredag! Gör klart båda häftena i procent till på måndag.
Onsdag 14/9
Procent, promille, ppm och procentenheter
Gör alla markerade uppgifter i procenthäftet till imorgon.
Fredag 9/9
Prefix och Talsystem med olika baser
Ingen lektion på måndag pga introsamtal. Nästa lektion är onsdag 14/9 och då ska häftet som heter ”Grundpotensform” vara klart. Om du kör fast på någon uppgift kan du när som helst komma och fråga mig. Jag sitter i rummet mellan A31 och A32. Dessutom finns ”Mattestuga” med lärare från skolan varje tisdag i B31 kl.15-16.
Onsdag 7/9
Grundpotensform
Alla häften som ni fått hittills ska vara klara till på onsdag 14/9. Ni kommer inte att få fler häften på fredagens lektion.
Måndag 5/9
Tal i potensform
Hela häftet som delades ut under dagens lektion ska vara klart till onsdagens lektion.
Fredag 2/9
Negativa tal
Hur kan 3 + (-2) = 3 – 2  ?
Torsdag 1/9
Prioriteringsregler, primtal och negativa tal.
Till på måndag ska både häftet ”Tal i decimalform” och ”Hela tal” vara klart. Men vi har även morgondagens lektion på oss.
Onsdag 31/8
Decimaltal, avrundning och kvadratrötter
Gör minst alla uppgifter markerade med x i häftet som börjar med ”Tal i decimalform” till morgondagens lektion.
Måndag 29/8
Något svårare uppgifter
Ingen läxa till nästa gång.
Fredag 26/8
Division med bråk och problemlösning
På måndag ska alla uppgifterna i häftet vara klara. Anteckna de uppgifter som du kört fast på så går vi igenom dem under måndagens lektion. Skriv gärna i kommentarsfältet längst ner vilka uppgifter det handlar om, eller skicka ett mejl:daniel.barker@stockholm.se
Torsdag 25/8
Till fredagens lektion ska uppgifterna 1226-1236 vara klara.
Onsdag 24/8
Gör det du inte kan på s.22 till torsdag (sidan ska vara klar).
 

 

Rekommenderad räknare                        
 

 

5. Problemlösning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *