Kemi 1:6

Kemi 1:6 Termokemi

Endoterma och exoterma reaktioner (14:28)

Mer om aggregationstillstånd

Värmekapacitet (19:07)

Mer om entalpi Hess-lag (11:15)

Entropi och Gibbs energi

Magnus Ehinger Sammanfattning inför NP Kemi 1

Hur man får A i kemi 1 , En Sammanfattning med tips. av Anton Jirstand Ribbenhed

Repetition inför prov 2 i Kemi 1

Repetition inför prov 1 i Kemi 1

Repetition inför Kemiprov 2

Repetition inför kemiprov 2 del 2 i Kemi 1