Ma 3:6 Trig

Trigonometri

Hur kan man tänka i följande fråga?

Hur startar man för att beräkna höjden h i triangeln nedan?
1_Geometrisktbevis

Tillämpningar och problemlösning.

S.231-233 och uppg.4260-4272

6_trigonometri

Forts
7_trigonometri

och
8_trig

Cosinussatsen
Läs s.226-228 och titta på filmen:

Jobba med uppgifterna
4242, 4246, 4248, 4251, 4252

Areasatsen

Läs s.216-217 och titta på filmen

Areasatsen

Dessa är bra uppgifter
4204, 4205a, 4206b, 4209(BRA!), 4212
9_trig2209

10_trig4212

Sinussatsen

Läs s.219 och 221-223 och titta på filmen

Sinussatsen

Vi gör uppgifterna
4217, 4218, 4219, 4224, 4227, 4230, 4233, 4236, 4238
Varför är sin 45 grader = 2^(-0,5) ?
11_Sinus

Trigonometriska samband

Läs s.211 och 214 och titta på filmerna
”Enhetscirkeln”

”Trigonometriska samband”

som du hittar HÄR. På lektionen jobbar vi med uppgifterna 4130-4137.

Trigonometriska grundbegrepp
Läs s.206-207 och titta på filmen Trigonmetriska grundbegrepp

som du hittar HÄR. Det är också bra om du gör följande uppgifter innan lektionen:
4103, 4104, 4107, 4108, 4110, 4111, 4114, 4116, 4119