Kemi 1:4

Endoterma och exoterma reaktioner

Värmekapacitet

Oxidation och reduktion

Metaller är reduktionsmedel

Halogener är oxidationsmedel

Oxidationstal

Namngivning med oxidationstal

Galvaniska element

Normalpotential

Elektrolys

Korrosion

Mer om entalpi Hess-lag