Kemi 1:3

Kemi 1:3 Redox och Elenergi

Oxidation och reduktion (9:17)

Metaller är reduktionsmedel och den elektrokemiska spänningsserien (13:10)

Halogener är oxidationsmedel (5:38)

Oxidationstal (7:32)

Namngivning med oxidationstal (3:03)

Balansera formler med hjälp av oxidationstal ( 9:37)

Galvaniska celler och emk (10:40)

Elektrolys ( 7:14) ( ”Som galvaniska celler fast tvärtom”)

Normalpotentialer (10:24)

Korrosion ( 6:07)