Ma 3:1

Algebra och funktioner

Repetition av hela Ma3c kursen på 15 min

Kvadreringsregeln
kvadreringsregeln_5

Räkna med polynom och multiplicera parenteser

– Två exempel (1104)

– Konjugatregeln (1105)

Kvadreringsreglerna (1106)

En parentes upphöjt till tre (1111)

Potenslagarna (1124)

som du hittar HÄR. Uppgiften inom parentes är motsvarande uppgift i boken.

Kvadratrötter

Uppg 1142 och 1148

kvdratrot1

kvdratrot
absolutbelopp

Absolutbelopp

x^2+px+q=0 pq formeln

Nollproduktmetoden eller formel för lösning av andragradsekvation pq-formeln ?
nollprodmetod

Kvadreringsregeln
55_kvadrregel

Kvadrat och nollproduktmetoden

Substitutio0nsmetoden

Rotekvation

Faktorisera polynom

Faktorisera polynom

Rationella uttryck

Addition och subtraktion av rationella uttryck

Ekvationer med rationella uttryck

Multiplikation och division med rationella uttryck

Funktioner

Räta linjens ekvation

Andragradsfunktioner repetition

Exponential och potensfunktioner

Sammanfattning sid 56

Olikheter ( Du kan använda samma metoder som vid ekvationslösning, men se upp när du multiplicerar eller dividerar med negativa tal.)

Länk till Börje Sundvalls sida med videos från hela matematik 3c kursen
http://www.raknamedmig.se/Matematik3.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *