Kemi 1:3

Syror och baser
Filmer av Magnus Ehinger

Syror

Baser

pH Skalan

Starka och svaga syror och baser

Neutralisation

Buffertar