Ma 1:1

Taluppfattning
Aritmetik
Algebra
Kvadratrötter

IT Gymnasiets videos.

Räkneordning

Decimaltal

Negativa tal

Tal i bråkform

Tal i bråkform 2

Räkna med bråk

Avrundning

Enheter

Matematik 5000 Ma1
Vilket är det rätta värdet för talet x ?

exempel 2

Bråktal Addition och multiplikation

Ange primtal 1, 2, 3, 5, 7, 11…..

Förhållande mellan längd och bredd

Andel och förhållande

Division av bråk

Division med bråk

Olika sätt att se på division

1239

1238

1245

1246

Kvadratrot

Avrundning och gällande siffror

Tal i decimalform och bråkform

1238 Beräkna bråktal

Negativa tal

Primtal

Räkneordning

PotenserGrundpotensform

Grundpotensform

Prefix och talsystem med olika baser

Prefix

Potenser

 

Procent promille och procentenheter

Procentuell förändring

Index

Lån och index

 

Snabblån

Banklån

Algebraiska tips och fallgropar

Förenkling

3151 Förenkling

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *