Kemi 1:2

Räkna i kemi
filmer av Magnus Ehinger

Bråkräkning

Storhet , enhet , mätetal

Atommassa, formelmassa

Substansmängd

Stökiometri ( 12.55 min ) Massan bevaras

Kristallvatten

Beräkning av ett ämnes kemiska formel

Från empirisk formel till kemisk formel

Begränsande reaktanter

Spädning av lösningar

Beräkna utbyte i en reaktion

Lösningars koncentration ( 15,15 min)