Kemi 1:2

Räkna i kemi
filmer av Magnus Ehinger

Brå-kräkning

Storhet , enhet , mätetal

Atommassa, formelmassa

Substansmängd

Stökiometri

Kristallvatten

Beräkning av ett ämnes kemiska formel

Från empirisk formel till kemisk formel

Begränsande reaktanter

Spädning av lösningar

Beräkna utbyte i en reaktion

Lösningars koncentration