Kemi 1:1

Video länkar
Filmer av Magnus Ehinger

Kemi 1
Materia

Aggregationsformer

Kemins historia

Atom-modellen

Atomnummer , masstal och atommassa

Elektronkonfiguration

Periodiska systemet

Bortom Bohrs atommodell

Ädelgaserna

Alkalimetallerna och halogenerna

Alkaliska jordartmetaller och syregruppen

Hur jonföreningar bildas

Fällningsreaktioner

Jonbindningar

Jonföreningars egenskaper

Metallbindning

Jonföreningars namn och formel

Kovalent bindning – Elektronparbindning

Polär kovalent bindning

Dipoler och opolära molekyler

Hur kan man räkna ut en molekyls struktur

Dipol Dipol bindning

van Der Wahls bindning

Vätebindning

Lika löser lika

Gasers löslighet i vatten

Salters löslighet i vatten

Hur serman på ämnen vilka bindningar de innehåller ?