Fysik 2.3

Atomen och Universum

Kap 14. Atomen

Rutherfords atommodell – ett solsystem i miniatyr
Om man kunde suga ut tomrummet ur atomerna i en människas kropp skulle hen sjunka ihop till ett sandkorns storlek, men väga lika mycket.
Atomkärnans storlek.

http://www.kursnavet.se/kurser/fy1201/fy1201w/K_1_2_040_storlek.htm

Tolkning av Rutherfords experiment.
http://www.kursnavet.se/kurser/fy1201/fy1201w/K_1_2_030_tolkning.htm

Bohrs atommodell.

Energienheten elektronvolt.

Java simulering – Så fungerar en vätelampa.
http://phet.colorado.edu/sims/discharge-lamps/discharge-lamps-screenshot.png

The Aura

Teslaspolen

Radioaktivitet
Läs i boken och titta på filmen:
Sönderfallslagen ur Halveringstiden

Aktivitetslagen

Atomkärnans beteckningar

Kärnreaktioner och massenergi

Massan per nukleon

Frigjord energi

Alfasönderfall

Betaminus-sönderfall

Betaplus-sönderfall

Electricitetens historia-Gnistans gåta

http://www.ur.se/Produkter/174275-Elektricitetens-historia-Gnistans-gata

Fission och fusion

Enkla kärnrekationer
Läs i boken och titta på filmerna:
Kärnreaktioner och massenergi
Massan per nukleon
Frigjord energi

Sönderfallslagen ur halveringstiden

Aktivitetslagen

Uppg 3:18
uppg 318

Hur mycket bly behövs för att stoppa gammastrålning ?

Film om hur man kan detektera strålning med en dimkammare.

Repetition
Sammanfattning_atomen

Bild Sammanfattning Atomen

Materiens vågegenskaper
Varför ljus är kvanta ?

Relativitetsteori av Albert Einstein
Ljusets hastighet och tidsdilatation.

Fotoelektrisk effekt

Kap 15. Universum
Universum (från latinet med betydelsen ”det hela”; ”allt skapat”, ”världen”, ”världsalltet”, ”världsbyggnaden”) uppfattas vanligtvis som ett utrymme som per definition innehåller allting, det vill säga all materia, energi, rumtiden, naturlagarna och alla händelser.
Hubble_ultra_deep_field
Hubble Ultra Deep Field är ett projekt där man med hjälp av långa exponeringstider och rymdteleskopet Hubble lyckats ta bilder på galaxer från den så kallade mörka tidsåldern, en kort tid efter ”Big Bang”.

/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *