Ma 5.2

Talteori

Talteori (video) (47 min)

Lärobok Origo Talteori Origo5_kap01_Talteori

2.1 De hela talen

2.2 Kvot och rest
Minsta gemensamma multipel Sid 73-76 Liber M5

2.3 Kongruens

2.4 Talföljder

Induktion att bevisa matematiska påståenden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *