Ma 4:3

3. Derivator och integraler

Produktregeln
Läs s.104 om hur man deriverar en produkt. Det finns även på film:
Produktregeln (s.104)

Lös uppgifterna:
3119, 3122, 3125, 3126, 3127, 3131, 3133

3145 Ber tangentens ekvation
tangekv3145

Kvotregeln
Idag fortsätter vi med kvotregeln på s.108-109. Titta på filmen: Kvotregeln

Bra uppgifter:
3136, 3137, 3140, 3141, 3142, 3145

Logaritmfunktionens derivata

Idag fortsätter vi med logartimfunktionen som har en oväntad derivata. Läs s.110
Bra uppgifter att börja med:
3149-3152, 3155, 3157, 3162, 3163, 3165

Kedjeregeln och problemlösning

Kedjeregeln och förändringshastighet

som du hittar HÄR. Alla uppgifter på s.115 är bra.

ballong

Kedjeregeln med nya beteckningar

Problemlösning med kedjeregeln
Jobba med problemlösning med hjälp av kedjeregeln. Läs s.113-114 och titta på filmerna:

Asymptoten – matematikens retsticka
skarm

3.2 Grafer
– Nu ska vi titta på hur man ska skissa grafer med hjälp av derivator och asymptoter (s.116-127).
Grafer och derivator: 3205, 3207, 3209
Olika typer av grafer: 3220, 3221, 3226
Kurvor och asymptoter: 3234, 3237, 3239, 3241

Sammanfattning av derivata

3.3 DE
Diffrentialekvationer
Läs s.128-129 och titta på filmen:

Bra uppgifter:
3302, 3306, 3307, 3309, 3314-3324, 3326

3.4 Integraler
Integral

Bra uppgifter:
3403-3415

Grafiska metoder och Areor mellan kurvor
Repetition asymptoter, diffrentialekvationer och integraler.

Asymptoter
Funktionen i bilden har två asymptoter. Vilka? Vilken är funktionen?
Asymptot

Areor mellan kurvor (s.142-143)

Bra uppgifter
3418-3422, 3481a, 3482a, 3484, 3487, 3488
3431, 3433, 3436, 3438, 3441, 3446

lngd
Grafiska metoder och Areor mellan kurvor

Titta på tre filmer och läs motsvarande sidor:

Numerisk beräkning av integraler (s.138-139)

Över och undersumma (s.138-139)

Räkneregler vid integralberäkningar

Bra uppgifter:
3448, 3449, 3451, 3452, 3455, 3456, 3460

intarea

Integraler och Areor
Läs s.146-147 och titta på filmerna:

3441
Bestäm arean av det färgade området
3441

3455
uppgift3455

Integraler och storheter
3464, 3465, 3468-3471, 3474, 3477

Integraler och cirkelns area
cirkelnsarea
Flaggstången på skolgården.

Rotationsvolymer
HÄR hittar du det saknade kapitlet.
http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B23-/-Elevwebb-/Matematik-50001/-Flikar-/Bla-serie/Kurs-4-Bla-larobok/Allmant/

Rotationsvolym kring x-axeln


Beräkna – Asymptoter

Prov 2
Provet omfattar hela kapitel 3, Derivator och Integraler
Formelblad delas ut vid provet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *