Fysik 1.1

Mekanik
Fysik 1

Hela kursen fysik 1 finns på video med Tomas Sverin.

1. Utforska världen
Enhetsomvandlingar

2. Krafter i vardagen , friktion

3. Densitet och tryck
Hur kan båten flyta ?
flyta

Se video (på engelska ) om Archimedes princip

Tryck

Tryck i gaser.

Maxtryck , cykeldäck
maxtryck

Tillståndslagen
gastryck

http://phet.colorado.edu/en/simulation/gas-properties

Tryck
Läs s.183-190 och gör uppgifterna 6.07-6.10
Läs även s.179-182 och gör uppgifterna 179-182 till nästa lektion (tisdag 20/9).

Tryck, Pascals lag
Läs s.179-182 och gör uppgifterna 6.01-6.06. När du är klar ska du använda Pascals lag för vätsketryck och försöka förutsäga vad som händer med vågens utslag när man sticker ner ett finger i vattenglaset. Visar vågen då mindre, samma eller mer? OBS! Fingret vidrör inte själva glaset.

vagar

Vad tror man innan ?
fingervattenglas

Tryckrafter
tryckkraft

Pascals lag
På bilden till nedan hålls vattnet kvar i glaset av en pappersbit. Undesök om detta är något som kan förutsägas (förklaras) med Pascals lag.
vtnglaset

Beräkning
Uppgifter
1.Gör uppgift 6.08 a) på s.212 i boken.
2.En planka med rektagulärt tvärsnitt flyter i vattnet enligt figuren. Dess mått är 0,10 m 0,25 m och 2,0 m. Den sticker upp 3,0 cm ovanför vattenytan. Beräkna plankans massa och densitet.
plankavatten

Arkimedes princip
Filmen (filformat .mov)
http://paer.rutgers.edu/pt3/experiment.php?topicid=9&exptid=71

Man behöver Quicktime programmet för att spela upp filmen laddas ner här
www.apple.com/se/quicktime/download/

Frågor till filmen

Frågorna 1-3 handlar om objekten innan de sänkts ned i vattnet.
I frågorna 4-11 är objekten placerade i vattnet.

1.Rita en bild som visar när ett av objekten hänger i fjädern innan det sänkts ned i vattnet.
2.Hur stor är kraften på fjädern jämfört med objektets vikt?
3.Vad mäter fjäderskalan
4.Vad hände med utslaget på fjäderskalan när objektet sänktes ner i vattnet?
5.Vad hände med kraften som fjädern utövade på objektet?
6.Om du håller med om att objektet befinner sig i jämvikt, var kommer den extra kraften ifrån som håller kvar objektet?
7.Rita en bild som visar alla krafter som verkar på objektet när det har sänkts ner i vattnet.
8.Använd fjäderskalan för att bestämma storleken på den extra kraft som tillkom när objektet placerades i vattnet i alla tre experiment.
9.Jämför storleken på denna kraft med det undanträngda vattnets tyngd i alla tre experiment (det måste du beräkna).
10.Uttryck med ord sambandet mellan den extra kraften och och det undanträngda vattnets tyngd.
11.Vilken variabel beror denna extra lyftkraft på?

4. Rörelse
Rätlinjig rörelse och vektorer

Rörelse Fritt fall
Beräkna höjden varifrån skruvarna släpps. Ta med felgränser. De uppmätta falltiderna finns under filmen. I filmen kan du titta hur vi gjorde på lektionen.

Uppmätta falltider
Falltider (s)
1,26
1,24
1,21
1,21
1,26

11. Kraft och rörelse
Lagen om rörelsemängdens bevarande vid oelastisk stöt.

newtonvagga

Newtons vagga

Impuls och rörelsemängd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *