Kemi 2:1

Filmer av Magnus Ehinger

Jämvikt

Beräkningar på jämvikt (av Anna Lilja)

Reaktionshastighet

Jämvikter kan gå åt två håll

Beräkning på jämvikter

System i jämvikt

Ändra koncentrationen i en jämvikt

Ändring av jämviktsläget