Ma 1:1c

Matematik 1c

1. Taluppfattning, Aritmetik och Algebra
2. Geometri
3. Samband och förändring

Arean ökar

Potensfunktioner

Föremål som faller fritt
En matematisk modell av fritt fall
 
Exponentialfunktioner
Hur många gånger kan man dubbelvika ett papper? Lektionsanteckningarna finns under videon.
Exponentialfunktioner
 
Grafisk lösning av linjär olikhet
Räta linjen & Grafisk lösning

Direkt proportionalitet och Funktionsbegreppet
Grafer
 
Trigonometri – Triangelmätning
Sök samband mellan vinklar och sidor i rätvinkliga trianlgar.
Dagens begrepp är Tangens.

Uppgift 4329

Likformiga trianglar och bevis av Pythagoras sats
 
Geometriska bevis
 
Alternativt bevis
Problemlösning
Vinklar, vinkelsummor och bevis
Geometri
 
Enhetsomvandling med hjälp av prefix och potenslagarna
Undersöka och bevisa
Lösa ut ur formler
 
Formler och mönster
 
Potensekvationer
 
Binära Tal , använd basen 2 i potenser , 2^0 = 1 , 2^1=2 , 2^2=4 osv
 
Olikheter
Ekvationer
Algebra och fredagsquiz
 
Algebra
 
Lån och index
Banklån
Lånet är på 30 000kr. Räntan (årsränta) är 7%. Avbetalningstiden är 3 år.
Uppläggningsavgiften är 450 kr. Aviseringsavgiften är 45 kr.
Beräkna kostnaden för tre år.
Snabblån
Lånet är 3000 kr. Avbetalningstiden är 1 månad. Avgiften är 545 kr.
Beräkna kostnaden för 1 månad.
 
Procentuella förändringar och förändringsfaktor
Procent, promille, ppm och procentenheter
Prefix och Talsystem med olika baser
Grundpotensform
 Tal i potensform
Negativa tal
Prioriteringsregler, primtal och negativa tal.
Decimaltal, avrundning och kvadratrötter
Division med bråk och problemlösning

Repetition inför Nationellt prov i matematik.

HÄR hittar du en sida med info inför det nationella provet.
OBS! Under länken ”Formelsamling till höger hittar du den formelsamling som du får använda på det Nationella provet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *