SFI

Att lära sig svenska – SFI Videos
talasvenska50

Favoritlista SFI A
Se länk https://www.lektion.se/lessons/list.php?list=75778

SFI tema matematik
https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-matematik/

Webbmatte
http://webbmatte.se/

Webbmatte finns på åtta olika språk
för årskurs 6–9 och på tre språk för
gymnasieskolan.

1. Grammatik – Olika ordklasser. av Viktor Edholm 5,46 min

2. Satsdelar. av Viktor 6,17 min

3. Påståenden och frågor. av Viktor 3,20 min

4. Substantiv. Viktor 5,19 min

5. Verb och verbgrupper. av Viktor 7,26 min

6, Adjektiv. av Viktor 4,57 min

7. Huvudsatser av Viktor 3,51 min

8, Hjälpverb av Viktor 2,50 min

9. Adjektiv komparation av Viktor 6,15 min ( Positiv, komparativ , superlativ )

10. Genitiv 4,55 min av Viktor E.

11. Substantiv fraser av Viktor E 2,35 min

12. Kopulaverb av Viktor E. 2,23 min

13. Det måste finnas ett subjekt av Viktor E. 3,15 min

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den bortglömda grammatiken del 1 Mikael Pettersson 27 min

Den bortglömda grammatiken del 2 Mikael Pettersson 25,37 min

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. 1. Substantiv – Bestämd och obestämd form Mikael Pettersson 15 min

2. Ordföljd och satsdelar Mikael Pettersson 19,24 min

3. Ordföljd och satsdelar 2. Mikael Pettersson 26,35 min

4. Samordnande konjunktioner Mikael Pettersson 19,33 min

5. Bisatsinledare Mikael Pettersson 14,17 min

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hur lär vi oss nya saker?

1. Studiero Mikael Pettersson 17,24 min

2. Studiemotivation

Studieteknik del 1

Studieteknik Studera olika texter Ord och grammatik del 2

Studieteknik – Helfrasinlärning

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Introduktion. – Marie Edström.

Verb Marie E

Reflexiva pronomen 1. ( när subjekt= objekt tex mig , dig , sig ) och verb Marie E

Possesiva pronomen 2 .( tex hans , hennes , deras) Marie E

Reflexiva possesiva pronomen 1. ( tex. hans , hennes , deras, sin, sitt , sina ) Marie E

Reflexiva possesiva pronomen 2.

Hur man svarar på frågor. Marie E

Hur låter ljud ? Marie E

Possesiva pronomen ( Mikael Pettersson )