SFI 4

1000 mest använda ord

Bygga grunden till svenska språket: att lära sig 1000 mest använda ord

När man börjar studera ett nytt språk lär man sig ofta ord på mer eller mindre slumpvist sätt.
Man läser texter eller talar och lär sig ord som man inte kunde tidigare. Det går bra men kanske, åtminstone i början, är det mer effektivt att lära sig de mest använda orden i språket.
Genom att lära sig t.ex. 1000 mest använda ord i svenskan bygger man bra underlag för vidareutveckling. Utan att kunna dessa ord är det omöjlig att bli flytande i svenskan. 1000 vanligaste ord i svenska representerar faktiskt ungefär 80 – 90 % av de orden som man använder regelbundet i vardagliga sammanhang. Därför genom att plugga dessa ord (minns både aktivt och passivt ordförrådet) kan du accelerera din inlärning: efter det kan du redan 80-90 % av språket!